Yhdistys

Ristin kilta ry on AYY:n yhdistysrekisterin ensimmäisen luettelon yhdistys. Yhdistyksen viralliset säännöt määrittelevät killan tarkoituksen seuraavasti:

Killan tarkoituksena on syventää piirissään olevien ihmisten hengellistä elämää, pitää yllä kristillisen vastuun pohjalta nousevaa toimintaa, pitää esillä Raamatun pohjalta nousevaa elämänkatsomusta sekä edistää evankeliumia eteenpäinvievää toimintaa.

Kilta harjoittaa toimintaansa Aalto-yliopistossa opiskelevien, Otaniemessä asuvien muiden opiskelijoiden ja edellä mainittujen perheenjäsenten keskuudessa.

Ristin kilta on yhteiskristillinen yhdistys ja killan järjestämään toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan muutkin kuin Aalto-yliopistossa opiskelevat. Kiltalaisia yhdistää usko Jeesukseen Kristukseen — Vapahtajaamme.

Killan toiminnasta on säädetty tarkemmin johtokunnan hyväksymässä päätöskokoelmassa.

Historiaa

Ristin kilta perustettiin vuonna 1947 jatkona ennen sotia Teknillisessä korkeakoulussa toimineelle raamattupiirille. Vain yksi piirin kahdeksasta miehestä selvisi sodasta hengissä ja turvatakseen toiminnan jatkumisen hän vaikutti aktiivisesti killan syntyyn.

Suuria saavutuksia killan historiassa ovat muun muassa Otaniemen kappelin rakennuttaminen ja Suomen ensimmäisen, 1952-2017 toiminnassa ollen minigolf-radan perustaminen. Merkittävintä lienee siitä huolimatta hengellisen kasvualustan ja kristittyjen yhteyden tarjoaminen teekkareille, teekkarikylän asukkaille ja muille kiinnostuneille läpi vuosikymmenten.

Monipuolinen toiminta, raamattupiirit, lähetystyö, yhteiskristillisyys, nuorekkuus ja teekkarimaisuuskin ovat sanoja, joita Ristin kiltaan on liitetty ja voidaan liittää edelleen. Yli 60 vuotta toiminut Ristin kilta on edelleen kiltalaistensa näköinen, aktiivinen yhdistys jonka perustana olevat arvot eivät vanhene killan myötä.

Kappeli

Otaniemen kappeli on kaunis rakennus keskellä Otaniemen teekkarikylää. Kappelin sijaitsee rauhallisella paikalla metsän ympäröimänä ja sen alttaritauluna toimii iso ikkunaseinä.

Kappeli on käytettävissä kaste- ja häätilaisuuksia varten. Otaniemessä toimiva kristillinen yhdistys Ristin kilta järjestää kappelilla monenlaista toimintaa.

Kappelin pienessä huoneessa on killan ylläpitämä kirjasto, jossa on lainattavissa paljon hengellistä kirjallisuutta. Kirjaston kirjat ovat yleisen kirjastoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Kirjaston käyttö toimii itsepalveluna, ja kirjojen lainausohje löytyy kirjastosta.

Lisätietoja ja neuvoja varten voi ottaa yhteyttä kirjastonhoitajaan, kirjastonhoitaja at ristinkilta.fi.
Kappelin suunnittelukilpailu järjestettiin 1952-1953. Arkkitehtien Heikki ja Kaija Siren kilpailutyö ”alttari” valittiin rakennuksen toteutuksen pohjaksi, vaikka se hävisi kilpailun perinteisempää tyylisuuntaa edustavalle työlle.

Rakennustyöt aloitettiin kesällä 1956 ja saatiin päätökseen saman vuoden jouluna. Rakennus rahoitettiin osin opiskelijoiden keräämin varoin, osin lahjoituksin ja lainoin. Kappelin vihittiin käyttöön 12. toukokuuta 1957.

Varhain aamulla 22. kesäkuuta 1976 kappeli paloi tuhopoltossa.

Kappeli rakennettiin uudelleen alkuperäistä vastaavaksi. Uusi kappeli valmistui 4. marraskuuta 1978. Muutokset olivat vähäisiä, kappeliin lisättiin papin huone ja pihalle rakennettiin erillinen talo suntiota varten.

Kirkon tekstiilit on suunnitellut Hilkka Vuorinen ja ne on valmistanut Suomalaisen käsityön ystävät ry.

Rakennuksen pinta-ala on 354 neliömetriä. Kappelisalissa on 140 paikkaa ja 70 istuinta voidaan lisätä avaamalla kappelin ja kerhotilan välinen seinä.

Yhteystiedot:
Otaniemen kappeli
Jämeräntaival 8
02150 ESPOO

(09) 468 3270.

Virallista:

Kuvat: Jari-Pekka Juhala

Comments are closed.