Lähetys

Lähetysjaosto vastaa killan aktio- ja lähetystoiminnasta sekä lähetystä tukevasta toiminnasta. Lähetysjaoston muodostavat lähetysvastaava ja lähetysjaoston kokouksessa hyväksytyt muut jäsenet. Kiltalaiset ovat mukana lähetystyössä ja sen tukemisessa huomattavasti pelkkää jaostoa laajemmalla joukolla.

Tavoitat meidät helpoimmin sähköpostiosoitteesta lahetys at ristinkilta.fi.

Lähetyskohteita

Jaoston lähetyskohdepolitiikka perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen lähetyskäskyn täyttämisestä ja jaosto pyrkii auttamaan evankeliumin leviämistä siellä, missä Henki kulloinkin puhaltaa. Kohteita valittaessa otetaan erityisesti huomioon lähetystoiminnan kiltalaisia aktivoiva ja kasvattava vaikutus.

  • Intian kastittomien lasten koulu (One Way Mission)
  • Lastenkoti Elämä Pietarissa
  • Bosnia-Hertsegovinan romaniyhteisöjen köyhät lapset (Fida)
  • Israel-työ (Kylväjä)
  • Lisäksi lähetysjaoston tehtävänä tuoda Ristin killalle näkyvyyttä Otaniemessä erilaisin tempauksin (esim. Bordelliaktio ja siivoustempaukset) sen mukaan kuin innostusta riittää.

Tukeminen

Lähetyskohteita voi tukea esimerkiksi rukoilemalla niiden puolesta ja osallistumalla mahdollisesti järjestettäviin lähetysmatkoihin. Jos haluat tukea killan lähetyskohteita taloudellisesti, lahjoituksia voi antaa joko lähetyskippoon Kappelilla tai tilille Handelsbanken FI13 3131 1000 2659 46. Viestikenttään voit kirjoittaa, mihin haluat rahoja käytettävän. Muussa tapauksessa rahat ohjataan sinne, missä katsomme olevan eniten tarvetta.

“Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.” (2. Kor 9:7)

Lähetysjaosto toimii yhteistyössä Lähetyksen teknisen tuen kanssa (Huom. sivut ovat vain staattinen kopio alkuperäisistä ja ovat muutenkin vanhentuneet. Valitettavasti myös LTT:n toiminta on hiipunut).

Comments are closed.