Lähetysilta

Lähetysillassa pohditaan Ristin killan kuluneen vuoden lähetystoimintaa ja tulevaa vuotta yhdellä tavoitteella:

“Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Tarjolla on myös normaaliin tapaan iltapala ja iltahartaus.

This entry was posted in Tapahtumat. Bookmark the permalink.

Comments are closed.