LTT
Lähetyksen Tekninen Tuki

Mikä on LTT?

Joku kumma kone

Lähetyksen tekninen tuki (LTT) on Ristin kilta ry:n palvelu, joka kattaa lähetyksen ja tekniikan yhteiseen alaan liittyvän neuvonnan, suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen. Tukea annetaan koti- ja ulkomailla toimiville lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöille.

Palvelusta vastaa samanniminen (LTT), hallinnollisesti Ristin kiltaan tukeutuva yhdistys. Yhdistyksen jäsenistö koostuu lähinnä teknisen alan asiantuntijoista ja lähetystyöntekijöistä, joista kukin omalla ammattitaidollaan ja kokemuksellaan tahtoo palvella lähetyksen tarpeita.

Ratkaisut lähetyksen teknisiin tarpeisiin ja ongelmiin pyritään löytämään lähetyskohteen paikalliset olosuhteet ja toteutusmahdollisuudet huomioon ottaen. LTT tarjoaa ensisijaisesti tietotaitoa; joissakin tapauksissa toteutetaan valmiiksi. Tuki annetaan lähinnä talkootyön muodossa.

Ristin killan tavoin LTT:n toiminta on yhteiskristillistä: teknistä tukea tarjotaan yli tunnustuskuntarajojen.

Tällä hetkellä LTT:n toiminta on inaktiivista. Mikäli kuitenkin kiinnostut toiminnasta, ota yhteyttä ristin killan johtokuntaan. Yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

 

WEB-TIIMI

14.11.2004